Retributiereglement Bibliotheek Vorselaar

RETRIBUTIEREGLEMENT BIBLIOTHEEK VORSELAAR

 

Datum besluit

Dit reglement werd goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 25 mei 2021.

Datum bekendmaking website gemeente Vorselaar

Dit reglement werd laatst bekendgemaakt op www.vorselaar.be op 6 oktober 2021.

 

Artikel 1

§1. Met ingang van 6 oktober 2021 en eindigend op 31 december 2025 wordt ten behoeve van de gemeente onder de navolgende voorwaarden een retributie gevestigd op de diensten van de openbare bibliotheek en de verkoop van afgevoerde materialen.

 

Artikel 2

§1. Inschrijving is gratis onder de 18 jaar.

§2. Vanaf 18 jaar gelden volgende tarieven:

Basiskaart: 5 euro/jaar 

Basiskaart: inwoners van Neteland die een vrijetijdspas hebben of een gelijkwaardige doorverwijzing door het OCMW hebben recht op 50% korting op het lidgeld: 2,5 euro/jaar

Comfortkaart: 10 euro/jaar

Comfortkaart: inwoners van Neteland die een vrijetijdspas hebben of een gelijkwaardige doorverwijzing door het OCMW hebben recht op 50% korting op het lidgeld: 5 euro/jaar
 

Leerkrachten: gratis basiskaart

Studenten: gratis basiskaart

 

Artikel 3

§1. De vergoeding voor het vervangen van een verloren of beschadigde lenerspas bedraagt 2,5 euro.

 

Artikel 4

§1. Voor de te lenen materialen in de openbare bibliotheek worden de volgende leentarieven gevraagd:

Boek, cd, dvd, game, strip, tijdschrift,…: gratis

E-boek: gratis

 

Artikel 5

§1. Na het verstrijken van de uitleentermijn gelden volgende tarieven:

Herinnering drie dagen voor einde termijn: gratis

Rappel 1 (1 week na einde termijn): gratis

Rappel 2 (3 weken na einde termijn): gratis

Rappel 3 (4 weken na einde termijn): melding kostprijs materialen, één week tijd om in te leveren + 6 euro administratieve kostOptie terugbrengen of betalen kostprijs materialen + 6 euro administratieve kost

Opmaak factuur door de financiële dienst (vanaf 35 dagen na einde termijn)Rappel 4 = factuur items + administratiekost (vanaf 35 dagen na einde termijn): kostprijs van de niet teruggebrachte ontleende materialen + 6 euro administratieve kost van rappel 3 + de administratieve kost opmaak schadebestek conform het retributiereglement op administratieve dienstverlening

 

Artikel 6

§1. Verlies of beschadiging van materialen moet vergoed worden.

§2. Voor een lichte beschadiging wordt 20% van de aankoopprijs gevraagd.

§3. Bij verlies of onherstelbare schade van materialen wordt de aankoopprijs van het nieuwe materiaal aangerekend.

 

Artikel 7

§1. Elke reservatie is gratis.

§2. Interbibliothecair leenverkeer binnen Neteland is gratis.

§3. Voor interbibliothecair leenverkeer van materialen van bibliotheken buiten Neteland wordt per aanvraag 6 euro gevraagd.

 

Artikel 8

§1. Voor fotokopieën en prints worden de volgende tarieven aangerekend: 

Kopie/print zwart-wit, per A4-pagina: 0,10 euro

Kopie/print kleur, per A4-pagina: 0,50 euro

 

Artikel 9

§1. Het gebruik van de pc’s en tablets is gratis.

 

Artikel 10

§1. Afgevoerde materialen worden verkocht voor de eenheidsprijs van 0,50 euro per stuk, ongeacht de staat waarin het materiaal zich bevindt.

§2. Afgevoerde weekbladen worden verkocht voor de eenheidsprijs van 0,20 euro per stuk, ongeacht de staat waarin het weekblad zich bevindt.

§3. Voor eventuele speciale aanbiedingen wordt de prijs vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen. 

 

ARTIKEL 11

§1. Een kop koffie of thee of een flesje water wordt aangeboden aan 0,50 euro per stuk.

 

Artikel 12

§1. De retributies zijn verschuldigd door de aanvrager.

 

Artikel 13

§1. De retributie moet betaald worden bij het afleveren van de diensten of de aankoop van afgevoerde boeken.

§2. Bij het gebruik van de inleverschuif moeten openstaande retributies of kosten bij het eerstvolgende bibliotheekbezoek vereffend worden.

Logo Bibliotheek Neteland