Beschrijving van leven en karakter van een jong, intelligent en zelfbewust meisje uit de gegoede middenstand in Engeland omstreeks 1800.
Extra onderwerp
Ontspannende romans
Titel
Emma
Auteur
Jane Austen
Illustrator
Hugh Thomson
Vertaler
Akkie De Jong
Taal
Nederlands
Oorspr. taal
Engels
Oorspr. titel
Emma
Uitgever
Amsterdam: Rainbow, 2019
541 p.
ISBN
9789041713438 (hardback)
Andere talen:

Besprekingen

De 21-jarige Emma Woodhouse -- knap, verstandig en rijk -- denkt zelf niet aan trouwen, maar moeit zich wel uitdrukkelijk met de partnerkeuze van de mensen uit haar onmiddellijke omgeving. Eigengereid en zelfingenomen als ze is, tracht ze mensen uit verschillende sociale klassen aan elkaar te koppelen. Ze laat zich hierbij meer leiden door de uiterlijke schijn dan door de morele inborst van de potentiële huwelijkskandidaten. Vooral haar vriendin en beschermelinge, de 17-jarige Harriet Smith, is het slachtoffer van haar bemoeienissen. Uiteindelijk ziet ze in dat haar intriges nergens toe leiden en steeds een averechtse uitwerking hebben. Aan het einde van deze ontwikkelingsroman beseft Emma dat ze een verkeerde kijk op haar medemensen had en dat haar intenties weinig oprechtheid uitstraalden. Gerijpt en gelouterd trouwt ze met de huisvriend, John Knightley, die doorheen de roman symbool staat voor de morele integriteit.

In haar ironisch-realistische stijl schetst Jane Austen (17…Lees verder
Emma is de verwende en dominante jongste dochter van een rijke weduwnaar die haar aan het begin van de negentiende eeuw op handen draagt. Heel egocentrisch manipuleert ze de mensen om haar heen, waaronder haar arme protegée Harriet Smith, haar vroegere gouvernante en haar vader. Nadat een aantal pijnlijke situaties is ontstaan door haar bemoeizucht en verkeerde inschattingen, komt Emma tot (zelf)inzicht en wordt beloond met de liefde van grootgrondbezitter meneer Knightley. Een van de beste romans van de belangrijke Engelse schrijfster (1775-1817). In haar werk staan met ironie en understatement beschreven relaties in de gegoede middenklasse centraal. Een prachtige roman die nog steeds actueel is door de met subtiele ironie beschreven innerlijke groei.

Over Jane Austen

Jane Austen (Steventon, 16 december 1775 – Winchester, 18 juli 1817) was een prominente Engelse romanschrijfster van wie het werk nu deel uitmaakt van de westerse literaire canon. De vorm en dramatische inhoud van haar fictie vormen een sterk contrast met het teruggetrokken leven dat ze in werkelijkheid leidde.

Haar realisme, bijtend sociaal commentaar en haar gebruik van de vrije indirecte rede, een tot dan toe weinig gebruikte stijlfiguur, hebben ervoor gezorgd dat ze een van de meest gelezen en meest geliefde schrijvers in de Engelse literatuur is geworden.

Levensloop

Austen groeide op in een hecht gezin in de lagere regionen van de Engelse adel. Ze werd voornamelijk onderwezen door haar vader en oudere broers. Ook leerde ze veel door veel te lezen.

In 1783 volgde ze haar oudere zus Cassandra naar een internaat in Oxford. Toen in die school een ziekte uitbrak, verhuisden ze naar Southampton. Daar brak vervolgens…Lees verder op Wikipedia