Besprekingen

UITVERKOREN

UITVERKOREN *** A.F. Th. van der Heijden , ...

UITVERKOREN ***

A.F. Th. van der Heijden , De Bezige Bij, 175 blz., ?17,90.

Bijna vier jaar geleden kregen A.F. Th. van der Heijden en zijn vrouw Mirjam het nieuws dat hun enige zoon Tonio verongelukt was. Een periode van treuren en herinneren, maar ook van veel razen en tieren brak aan en de schrijver wilde een requiem voor de dode op papier zetten. Dat werd Tonio . Aan dat boek ging een oertekst vooraf, die nu ook is uitgegeven. Hij bevat vooral veel gedachten bij het rouwen en beschrijft hoe Adri en Mirjam zich van de wereld afsluiten, wat zeker niet tot een snel verwerkingsproces leidde. Van verwerking is zelfs helemaal geen sprake, bekent Van der Heijden, ook al houden ze zich sterk voor de buitenwereld. Meer zelfs, de schrijver stelt vast hoe zijn gereedschap, de taal, hem in de steek laat. Beschrijven wat hij echt voelt, lijkt onmogelijk. Hij kan er alleen omheen cirkelen. En veel troost of sterkte haalt hij niet uit zijn schrijven. Maar toch gloort er iets a…Lees verder

Neen, Uitverkoren is alweer niet een van de grote nieuwe romans die A.F.Th. van der Heijden aankondigde. Nadat hij vorig jaar verraste door met De helleveeg een nieuw deeltje aan de cyclus De tandeloze tijd toe te voegen, werd algemeen verwacht dat hij dit jaar dan toch de historische roman, de detective of de hellevaart (drie projecten waaraan hij schijnt te werken), zou prijs geven. Niet dus. Uitverkoren is nog het best te betitelen als een post scriptum bij Tonio, de requiemroman voor zijn overleden zoon. In het nawoord legt Van der Heijden dat uit. Toen hij in dat boek op zoek was naar zijn lievelingspassage — een herinnering aan Tonio in het Vondelpark — bleek die er niet in te zitten. Gesneuveld bij het monteren van de roman. ‘Ik trof haar uiteindelijk aan bij het ongebruikte materiaal’, een soort testnovelle. Die korte tekst (nog geen twintig bladzijden lang) wordt nu alsnog gepubliceerd.
Voor wie geïnteresseerd is in tekstgenese, of in …Lees verder
Op het omslag wordt dit nieuwe boek een noodzakelijk zusterboek bij 'Tonio'* genoemd. Een jaar na het overlijden van zijn zoon verscheen in 2011 die 'requiemroman'. 'Uitverkoren' opent met de gelijknamige prozatekst ‘in de toonaard van het requiem Tonio’. Dit stuk verhaalt over het gemis en de gevoelde alomtegenwoordigheid van Tonio na zijn overlijden. In een rustige, voorname toon is dit schrijnende stuk geschreven. Het grootste deel van het boek bestaat verder uit de weerslag van schriftelijke interviews met de schrijver in 2011. Daarin spreekt hij over het leven en sterven van zijn zoon; over het gruwelijke gemis; over zijn gevoel van falen als beschermende vader; over de literaire vormgeving van zijn roman en over de cesuur in zijn scheppende werk. Het zijn indrukwekkende interviews, die ook bij lezing achter elkaar en ondanks enkele overlappingen, navrant zijn en waarin de schrijver zichzelf niet ontziet. Het boek eindigt met het dankwoord bij de aanvaarding van de P.C. Hooft-pri…Lees verder

Over A.F.Th. van der Heijden

Adrianus Franciscus Theodorus (Adri) van der Heijden (Geldrop, 15 oktober 1951) is een Nederlandse schrijver. Hij begon te publiceren onder de naam Patrizio Canaponi en publiceerde ook onder zijn initialen, als A.F.Th..

Algemeen

Van der Heijden is een schrijver van autobiografische verhalen en romans. In zijn werk is het eigen leven van de schrijver te herkennen. Dit maakt dat het gehele oeuvre met elkaar verbonden is. Dat wil echter niet zeggen dat gebeurtenissen en personen in zijn werk een getrouwe afspiegeling zijn van zijn eigen leven: hij gebruikt deze vrij, om ze te combineren met fictie, filosofische uitweidingen en een treffende sfeertekening van de Nederlandse sociale en culturele geschiedenis vanaf de jaren vijftig.

Van der Heijden wordt weleens gezien als de vertegenwoordiger van een generatie die na de oorlog opgroeide; dit in tegenstelling tot schrijvers als Harry Mulisch, Willem Frederik…Lees verder op Wikipedia