Beknopt reglement

 

Hier vind je snel een antwoord op de meest gestelde vragen over ons dienst- en retributiereglement.

 

 

VEELGESTELDE VRAGEN

Wanneer is de bibliotheek open?

Maandag: 10 tot 12 uur en 15.30 tot 20 uur

Dinsdag: 18 tot 20 uur

Woensdag: 10 tot 12 uur en 14 tot 16 uur

Donderdag: 18 tot 20 uur

Vrijdag: gesloten

Zaterdag: 10 tot 12 uur

Zondag: gesloten

 

Hoeveel bedraagt het lidgeld?

Voor leden onder 18 en boven 60 jaar is lidmaatschap gratis. Van 18 tot en met 59 jaar betaal je 3 euro per jaar.

 

Hoeveel boeken kan ik meenemen?

Je kan 8 boeken meenemen.

 

Hoe lang kan ik ze houden?

Boeken kan je drie weken houden en nog tot tweemaal verlengen.

 

Hoeveel bedraagt een boete?

Vanaf de 2de uitleendag: 0,50 euro per week per boek.
Vanaf de 9de uitleendag: 0,50 euro per week per boek + 1 euro kost eerste herinnering.
Vanaf de 16de uitleendag: 0,50 euro per week per boek + 1 euro kost tweede herinnering.
Vanaf de 23ste uitleendag: 0,50 euro per week per boek + 1 euro kost derde herinnering.
Vanaf de 30ste uitleendag: 0,50 euro per week per boek + 1 euro kost vierde herinnering.
Komt er geen reactie op de vierde herinnering, dan maakt de financiële dienst van de gemeente een factuur op voor bovenstaande gemaakte kosten en de aankoopwaarde van de ontleende materialen. Voor minderjarigen wordt de factuur op naam van één van de ouders opgemaakt.

 

Kan ik iets uitprinten in de bib?

Als je je identiteitskaart toont aan de balie zal een medewerker één van de computers aanzetten. Je kan een document uitprinten in kleur of in zwart-wit.

 

Wat moet ik doen als een boek vuil of beschadigd is?

Bij het ontvangen van een beschadigd werk of materiaal, dient de gebruiker het personeel zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen, zo niet kan hij aansprakelijk gesteld worden voor de beschadigingen.

De lener dient zorg te dragen voor de geleende werken of materialen en is er verantwoordelijk voor. Bij verlies of totale beschadiging moet hij de kostprijs van het werk of materiaal betalen, desgevallend verhoogd met de bindkosten. Voor werken of materialen die niet meer verkrijgbaar zijn, wordt bijkomend een toeslag aangerekend, die geval per geval door de bibliothecaris te bepalen is. Bij gedeeltelijke beschadiging van een werk of materiaal bepaalt de bibliothecaris het bedrag van de schadevergoeding.