Ambities Bibliotheek Neteland

Realisaties tot nu toe

 • Bibliotheek Neteland is gelanceerd als herkenbaar handelsmerk via een gemeenschappelijk persmoment, opendeurdag, activiteiten voor kinderen en jongeren, lezingenreeks, De Schrijfwijzen. 
 • Bibliotheek Neteland is zichtbaar in het straatbeeld dankzij de Bibliotheek Neteland-draagtassen. 
 • Bibliotheek Neteland communiceert via een uniforme huisstijl dankzij een maandelijks overleg met de communicatieverantwoordelijken. 
 • Bibliotheek Neteland groeit als na te streven ideaal bij de bibliotheekmedewerkers dankzij teambuildingsmomenten, overlegmomenten en succeservaringen bij de gezamenlijke activiteiten.
 • Bibliotheek Neteland heeft een eengemaakt lidmaatschap en één dienstreglement. 
 • Bibliotheek Neteland heeft een duidelijke keuze gemaakt over het niveau van samenwerking in functie van het EBS, het eengemaakt bibliotheeksysteem.  
 • Bibliotheek Neteland heeft een duidelijk financieel kader.  
 • Bibliotheek Neteland werkt binnen het bredere kader van de intergemeentelijke samenwerking Neteland. Een vlotte communicatie in beide richtingen versterkt de werking op alle niveaus.  
 • Bibliotheek Neteland werkt samen op het vlak van de collectievorming. 
 • Bibliotheek Neteland staat voor een gezamenlijke communicatie naar de gebruiker. 

Enkele uitdagingen voor de toekomst

 • Bibliotheek Neteland heeft mediawijze medewerkers. 
 • Bibliotheek Neteland werkt transversaal. 
 • Bibliotheek Neteland heeft specifieke profielen van elke bibliotheeklocatie en communiceert daar helder over. 
 • Bibliotheek Neteland put alle mogelijkheden van samen aankopen uit. 
 • Bibliotheek Neteland heeft een uitgebreid gezamenlijk digitaal aanbod. 
 • Bibliotheek Neteland werkt met een competent, compatibel en mobiel personeelsbestand o.a. in functie van de aankomende pensioneringsgolf. 
 • Bibliotheek Neteland is gehuisvest in kwaliteitsvolle infrastructuur waar diverse groepen van de samenleving graag vertoeven. 
 • Bibliotheek Neteland heeft ruimte voor groei en verandering en kan daardoor inspelen op nieuwe ontwikkelingen in de samenleving. 
 • …. 
Logo Bibliotheek Neteland